Ιδιαιτερότητες αυτής της τέχνης

1) Είναι έργα με μεγάλες απαιτήσεις, όσον αφορά στην ανεύρεση των συνθετικών τους υλικών.
 
2) Είναι μια πρωτογενής τέχνη που εμφανίζεται στην Ελλάδα και που δεν προσδιορίζεται ως
“ζωγραφική” ούτε ως “γλυπτική”. Πρόκειται για ένα είδος “συνθετικής – γλυπτικής – ζωγραφικής”
που οι παλμοί της καρδιάς του είναι το ίδιο το κύμα της θάλασσας.
 
3) Κάθε ένα έργο είναι μοναδικό, καθώς είναι εντελώς ανέφικτο να δημιουργηθεί άλλο ένα
ίδιο (όπως θα μπορούσε να γίνει με ένα πίνακα ζωγραφικής ή ένα γλυπτό) γιατί ποτέ
ο βυθός της θάλασσας δεν παρέχει τα ίδια στοιχεία που για χρόνια έχει σμιλέψει το κύμα.