‘’Haikou’’ – Ideology anarchic / Poetry 2016 Ed. ‘’TO PONTIKI’’