‘’Εσύ κι Εγώ’’

Από τη Θεατρική Παράσταση   ‘’ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΙ 12 ΑΘΛΟΙ’’ στο PANTHEON THEATER

(Σάκης Ρουβάς)

 

ΑΡΕΤΗ

Έχει δύσκολους αγώνες το δικό μου μονοπάτι

δίχως βόλεψη θα είσαι κάθε άνεση θ’ αρνείσαι

το κουράγιο σου θα φτάνεις μέχρι να το εξαντλήσεις

Τ’ αγαθά μόνο με κόπους θα μπορέσεις ν’ αποχτήσεις

Το μέτρο της αξίας σου

θα είναι η πειθαρχία

στην κορυφή του στόχου σου

της ΓΝΩΣΗΣ  τα  βραβεία

και η Αθανασία…

 

ΗΡΑΚΛΗΣ

Κόρη σεμνή μπροστά μου μπες κι οδήγησέ με

το φως σου γίνεται σκοπός για τη ζωή μου

είν’ η μορφή σου χαραγμένη στον αέρα

και στην ομίχλη θα μπορώ να σε διακρίνω

Την αστραπή απ’ τον δικό μου τον αγώνα

μ’ εμπιστοσύνη μες στα χέρια σου αφήνω

Εγώ για χάρη σου κυρά μου όρκο δίνω

 

ΑΡΕΤΗ

Είμαι δικιά σου και ποτέ μη λησμονήσεις

κ ό ρ η     Φ ω τ ι ά ς    ε ί ν α ι    η    Φ λ ό γ α    π ο υ    π α λ ε ύ ε ι

Κάτεχε πάντα στο μυαλό σου μια αλήθεια

πως μόνο εκείνος στο σκοτάδι π’ ανιχνεύει

με απλωμένη αφοβιά μες στην ψυχή του

τη Γη αλλάζει τα Ουράνια σκοπεύει

Είσαι δικός μου με τη Φλόγα που παλεύει

 

ΗΡΑΚΛΗΣ – ΑΡΕΤΗ (duetto)

Ε σ ύ   κ ι   Ε γ ώ   ε ί ν α ι   π ο λ λ ο ί,   δ ε ν    ε ί ν α ι   δ ύ ο

με μια ψυχή γεμάτη δύναμη κι ελπίδα

Εσύ κι Εγώ είναι πολλοί, δεν είναι δύο

μαζί ν’ αλλάξουμε της Γης αυτή τη Μοίρα

Βαρύ το σώμα των ανθρώπων με τα πάθη

Ποτέ μην πούμε ο Αγώνας πως εχάθη

‘’ Ζ ω ή   κ α ι ν ο ύ ρ ι α   π ά ν τ α   ο   Ν ο υ ς   ο ν ε ι ρ ο π λ ά θ ε ι…’’