‘’Ποιος είμαι΄΄

Από τη Θεατρική Παράσταση   ‘’ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΙ 12 ΑΘΛΟΙ’’ στο PANTHEON THEATER
(Σάκης Ρουβάς)
 
Ποιος είμαι;
ποιος είμαι ποιος θα μου το πει;
Φοβάμαι τι θα μου συμβεί
Γιατί γιατί αυτή η φωνή σαν μια αλλόκοτη εντολή
σαν Εφιάλτης γιατί διάλεξε εμένα;
Έχω δεν έχω επιλογή; Πού πάω ποιος θα μου το πει;
 
Σε μία Λίμνη καθαρή
πέντε χρονών ήμουν παιδί
που πρωτοείδα στο νερό το πρόσωπό μου
Μέσα στο Μάτι του Νερού
είδα τον Τρόμο του Κενού
ήταν σαν να ‘βλεπα τον Άλλο Εαυτό μου
 
        Ποιος και γιατί, ποιος θα μου πει
        ποια είναι η ουσία της ζωής
        πού θα τη βρω και πώς μπορώ να τη γνωρίσω
        Ποιος και γιατί, ποιος θα μου πει
        τι μου ζητάει πιο πολύ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ή ΛΟΓΙΚΗ
‘’Ψ υ χ ή    μ ο υ    μ ά θ ε    ν α   τ  ι μ ά ς    τ η ν   Ά θ λ η σ ή    Σ Ο Υ !!!’’
 
Ποια δύναμη με οδηγεί
ποιος μου ορίζει τη ζωή
ή μες στην Τύχη μου μ’ αφήνουνε μονάχο
Το μόνο που μπορώ να πω
η μόνη Ελπίδα σ’ όλο αυτό
‘’ Τ ο    ό τ ι    Σ κ έ φ τ ο μ  α ι    σ η μ α ί ν ε ι    π ω ς    υ π ά ρ χ ω ‘’
 
        Ποιος και γιατί, ποιος θα μου πει
        ποια είναι η ουσία της ζωής
        πού θα τη βρω και πώς μπορώ να τη γνωρίσω
        Ποιος και γιατί, ποιος θα μου πει
        τι μου ζητάει πιο πολύ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ή ΛΟΓΙΚΗ
‘’Ψ υ χ ή    μ ο υ    μ ά θ ε    ν α   τ  ι μ ά ς    τ η ν   Ά θ λ η σ ή    Σ Ο Υ !!!’’