Εισαγωγή

Από ανάγκη να “συγκατοικώ” με όλους ξεκίνησα να γράφω τραγούδια.
Είναι αναμφισβήτητο το sondage πως πολύ πιο εύκολα ανοίγει κάποιος
τo ραδιόφωνό του από το να αναζητήσει ένα λογοτεχνικό βιβλίο σε ένα
βιβλιοπωλείο ή να επισκεφτεί τα έργα τέχνης μιας galerie ή ενός μουσείου.
Είναι αξιωματική η διαφορά επικοινωνίας μέσα από ένα τραγούδι.