Εισαγωγή

“Για ν’ ατενίζω το σκληρό πρόσωπο της αλήθειας της ύπαρξης…”