« Ελληνικές Θαλασσινές Διαστάσεις» 2015 εκδ. Ι. Σιδέρη