Εισαγωγή

Από ανάγκη να “συγκατοικώ” με όλους ξεκίνησα να γράφω τραγούδια. Είναι αναμφισβήτητο το sondage πως πολύ πιο εύκολα ανοίγει κάποιος τo ραδιόφωνό του από να αναζητήσει ένα λογοτεχνικό βιβλίο σε ένα βιβλιοπωλείο ή να επισκεφτεί τα έργα τέχνης μιας galerie ή ενός μουσείου.

Είναι αξιωματική η διαφορά επικοινωνίας μέσα από ένα τραγούδι.

Τραγούδια