Συντελεστές

Κείμενα: Νίκη Παπαθεοχάρη

 

Γαλλική μετάφραση: Νίκη Παπαθεοχάρη

 

Αγγλική μετάφραση: Κωνσταντίνος Φουράκης & Νίκη Παπαθεοχάρη

 

Μουσική: Ανδρέας Καραγιαννόπουλος

 

Επιμέλεια Ιστοσελίδας: Βασίλης Σταυρουλάκης